Stowarzyszenie "Eurojedynka" to organizacja skupiająca przyjaciół kowarskiej oświaty, a w szczególności Szkoły Podstawowej nr 1. Jako organizacja pozarządowa posiada osobowość prawną, dzięki czemu może ubiegać się o środki finansowe ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania działań oświatowych, zarówno w zakresie edukacji, jak i rozbudowy i modernizacji bazy szkolnej i oświatowej.

 

Stowarzyszenie "Eurojedynka" zostało zarejestrowanie w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu 2 kwietnia 2003 r. pod nr 0000176381. Przedmiotem funkcjonowania organizacji jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych obejmujących edukację, oświatę i wychowanie oraz integrację europejską wyłącznie jako działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz ogółu społeczności.

 

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się głównie na:

 

1.     Propagowaniu stowarzyszenia wśród społeczności lokalnej i w powiecie jeleniogórskim szczególnie poprzez współorganizację imprez o charakterze artystycznym.

 

2.     Udziale w imprezach miejskich organizowanych przez Miejski Dom Kultury, Urząd Miasta w Kowarach oraz inne organizacje funkcjonujące na terenie miasta.

 

3.     Udziale w programie „Przejrzysta Polska”.

 

4.     Organizacji festynów z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

 

5.     Realizacji zadań przewidzianych w harmonogramie Centrum Edukacyjnego Collegium Jagiellonicum.

 

6.     Współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Kowary.

 

7.     Wspomaganiu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach w jej statutowej działalności.

 

Władze Stowarzyszenia w okresie jego funkcjonowania:

 

1.     Komitet założycielski – przew. Małgorzata Krysiak IX 2003 r. - XII 2003 r.

2.     Prezes - Kazimierz Gabruś  I 2004 r. – IX 2006 r.

3.     Prezes - Zygmunt Jała  X 2006 r. - I 2012 r.

 

        Od 8 II 2012 r. Funkcję Prezesa Stowarzyszenia "Eurojedynka" pełni Tomasz Stasiak.  

 

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich chętnych osób, którym nieobojętny jest stan kowarskiej oświaty. Pomoc dzieciom w Kowarach w lepszym starcie na dalszych etapach kształcenia jest celem priorytetowym, dlatego też "Eurojedynka"  zaprasza każdego mieszkańca Kowar  o pomoc w rozszerzeniu działalności poprzez wstąpienie do Stowarzyszenia. Społeczna działalność daje poczucie odpowiedzialności za losy Kowar.

 

STOWARZYSZENIE "EUROJEDYNKA" ZAPRASZA NOWYCH CZŁONKÓW!

 

Deklaracje oraz dodatkowe informacje znajdują się w sekretariacie SP 1.