Zostaw swoje pieniądze w Kowarach, w szkole, do której uczęszcza Twoje Dziecko !!!

    Stowarzyszenie „Eurojedynka” działa w Kowarach od roku 2003. W roku 2005 uzyskaliśmy wpis na Listę Organizacji Pożytku Publicznego pod numerem KRS 0000176381. Naszym celem statutowym jest wspieranie szkoły w przygotowaniu uczniów do uczestnictwa w życiu Europy oraz wspieranie działalności szkoły i promowanie szkoły. Obecnie przygotowujemy się do modernizacji i rozbudowy infrastruktury szkoły i przekształcenia jej w Centrum Edukacyjne. Pozyskaliśmy nowe działki na cele szkolne oraz sąsiadujący ze szkołą budynek po byłym PTTK.
    Jesteśmy Państwu wdzięczni za pomoc, jaką otrzymaliśmy w latach ubiegłych.
Za środki zebrane w ramach darowizny „1%” Stowarzyszenie „Eurojedynka” zakupiło profesjonalny sprzęt nagłaśniający dla szkoły oraz meble do świetlicy szkolnej.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

    W tym roku, aby przekazać nam darowiznę nie trzeba dokonywać samodzielnie wpłat na nasze konto! Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:


Nazwa: STOWARZYSZENIE EUROJEDYNKA

KRS: 0000176381


Podajemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).
Pieniądze - 1% podatku należnego – na nasze konto przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu; Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji; 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
W razie wątpliwości można uzyskać wyczerpujące informacje od właściwego urzędu skarbowego.

Dziękujemy za dokonanie wpłaty.
Z otrzymanych środków rozliczymy się przed Państwem.